آموزش سرچ مقاله ( مصاحبه دکتری)

زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت

توضیحات

دوره آمادگی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1400

مدرس

گروه آموزشی دکتر خلیلی
گروه آموزشی دکتر خلیلی کلاس‌های وب پلاس