کارگاه آنالیز آماری SPSS (دوره اول ۱۴۰۰) دکتر شعله

زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۹ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳۰ ساعت

توضیحات

آنالیز آماری و مقدماتی و پیشرفته با نرم افزار spss( مقدماتی و پیشرفته)

مدرس

گروه آموزشی دکتر خلیلی
گروه آموزشی دکتر خلیلی کلاس‌های وب پلاس