عسگر پورقاسمی خیاوی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  مهندسی برق گرایش قدرت
                  دانشگاه آزاد اسلامی
عسگر پورقاسمی خیاوی
فارغ التحصیل دکتری مهندسی برق گرایش قدرت - دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران