حامد روحی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  شیمی - شیمی آلی
                  دانشگاه فردوسی مشهد
حامد روحی
فارغ التحصیل دکتری شیمی - شیمی آلی - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حامد روحی
فارغ التحصل دکتری phD شیمی آلی از دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشگاه، و مدرس شیمی مدارس نمونه در مشهد و مشاور کلاس های کنکور

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران