بررسی اجمالی تکنیک های آزمایشگاهی دکتر خلیلی

زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۴ ساعت

توضیحات

دوره آمادگی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1400