بررسی اجمالی تکنیک های آزمایشگاهی دکتر محمدنژاد

زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۶:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۴ ساعت

توضیحات

دوره آمادگی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1400