کارآموزی مقاله نویسی تخصصی (تابستان ۱۴۰۰)

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳۶ ساعت

توضیحات

آموزش نگارش مقاله و پذیرش در ژورنال ( کارشناسی به بالا )