دوره جامع طراحی واکسن و ایمونوانفورماتیک (تابستان 1400) دکتر حنیفه پور/ دکتر خلیلی

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۰۱ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۵۰ ساعت

توضیحات

علم نوین تولید واکسن در محیط insilico