آموزش تفسیر نتایج آزمایشگاهی باکتری (دوره اول ۱۴۰۰) دکتر حنیفه پور

زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱۵ ساعت

توضیحات

تفسیر بالینی نتایج آزمایشگاهی تشخیصی