ابراهیم علایی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
                  شهید بهشتی
ابراهیم علایی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - شهید بهشتی
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران