احسان ذوالفقاری،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  مهندسی معدن
                  صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
احسان ذوالفقاری
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن - صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

فارغ التحصیل استعدادهای درخشان در دوره دبیرستان
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تدریس از سال 1380 تا کنون در شهرهای شهرکرد تهران کرج اهواز و اصفهان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران