درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل استعدادهای درخشان در دوره دبیرستان
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تدریس از سال 1380 تا کنون در شهرهای شهرکرد تهران کرج اهواز و اصفهان

موضوعات تدریس