الناز یوسف زاده بری،
                              مدرس زبان
الناز یوسف زاده بری
مدرس زبان
کلاس‌های برگزار شده: ۹۲

مولف مجموعه کتب زبان عمومی زیر ذره‌بین چاپ نگاه دانش.
این مجموعه کتب "یک کتاب نیست، بلکه کلاس درست هست".

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران