کارگاه آنلاین دو روزه درس و تست استعداد تحصیلی - روز اول

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۸:۰۰ هزینه کلاس: ۱۷۰ هزار تومان

مدت: ۱۲ ساعت فیلم این کلاس حداکثر تا ۳ جلسه در صورت حضور نیافتن سر کلاس آنلاین، در اختیار شما قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین دو روزه درس و تست استعداد تحصیلی - روز اول
روز اول:‌ دوشنبه ۲۲ بهمن ساعت ۸ الی ۲۰
تدریس دو بخش درک مطلب و منطقی