کلاس آنلاین نکته و تست درس GMAT رشته MBA

زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۲۰ اسفند ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۴۹۰ هزار تومان    ۴۴۱ هزار تومان   

مدت: ۳۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

در این دوره تمامی نکات لازم در قالب تست، تدریس می شود.