کارگاه آنلاین یک روزه کفایت داده

زمان برگزاری: یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰ هزینه کلاس: ۱۷۰ هزار تومان    ۱۵۳ هزار تومان    ده درصد تخفیف زمانی

مدت: ۱۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین یک روزه کفایت داده