ثبت نام یکجا در ۵ کارگاه آنلاین درس GMAT ویژه کنکور MBA 98

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰ هزینه کلاس: ۷۷۰ هزار تومان    ۶۵۴ هزار تومان    ۱۵ درصد تخفیف پکیج

مدت: ۵۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین یک روزه استدلال منطقی | زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
کارگاه آنلاین یک روزه حل مسئله | زمان برگزاری: شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
کارگاه آنلاین یک روزه کفایت داده | زمان برگزاری: یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
کارگاه آنلاین یک روزه درک مطلب | زمان برگزاری: شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰
کارگاه آنلاین یک روزه تصحیح جمله | زمان برگزاری: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰