کارگاه آنلاین اقتصاد مهندسی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

کارگاه آنلاین اقتصاد مهندسی