وبینار نقشه راه تکمیلی مهندسی صنایع - موضوع علم داده

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

وبینار نقشه راه تکمیلی مهندسی صنایع - موضوع علم داده