همایش آنلاین رتبه‌های برتر ارشد صنایع ۱۳۹۹

زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

همایش آنلاین رتبه‌های برتر ارشد صنایع ۱۳۹۹