فرهاد فرهادی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  اقتصاد-گرایش اقتصاد سنجی
                  سمنان
فرهاد فرهادی
فارغ التحصیل دکتری اقتصاد-گرایش اقتصاد سنجی - سمنان

دکترای اقتصاد-گرایش اقتصاد سنجی
متخصص آمارهای کشوری
مشاور بانک جهانی
دارای مقالات در زمینه جداول داده ستانده
تخصص در Microsoft office

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران