فرشاد اشتری،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی شیمی
                  دانشگاه صنعت نفت
فرشاد اشتری
دانشجو کارشناسی مهندسی شیمی - دانشگاه صنعت نفت

فرشاد اشتری، فارغ‌التحصیل رشتع مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت، با معدل دیپلم 19.08 و رتبه 2788 کنکور سراسری و 88 کارشناسی ارشد
- مشاور خصوصی دانش آموزان برای پیشرفت تحصیلی و آزمون های آماده سازی کنکور
- سابقه تدریس دروس تخصصی کل دبیرستان ( فیزیک، ریاضی، شیمی)

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران