فرزاد احمدی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  پزشکی
                  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرزاد احمدی
دانشجو دکتری پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دارای سابقه تدریس در آموزشگاه های زنجان و تبریز در دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی
پشتیبان کانون قلم چی به عنوان مشاور کنکور تجربی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران