درباره‌ی استاد

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دارای سابقه تدریس در آموزشگاه های زنجان و تبریز در دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی
پشتیبان کانون قلم چی به عنوان مشاور کنکور تجربی

موضوعات تدریس