فاطمه نصیری،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  برق - مخابرات سیستم
                  دانشگاه تهران
فاطمه نصیری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق - مخابرات سیستم - دانشگاه تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران