حمیدرضا شایق،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
                  تربیت مدرس تهران
حمیدرضا شایق
فارغ التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - تربیت مدرس تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران