درباره‌ی استاد

مشاور و مربی دوره های کسب و کار و تبلیغات هدفمند
مدیر موسس کانون آگهی و تبلیغات مشاوران ارشد تبلیغات
رییس هئیت مدیره شرکت توسعه امروز اسپادانا
مشاور بیش از ده شرکت داخلی در حوزه بازاریابی و فروش
مدیر هنری موسسه های سرچشمه، دوکوهه، صیاد و استودیو مات
مدیر برندسازی آزمایشگاه های ایران
مشاوره برند مجموعه غذایی سناتور

موضوعات تدریس