حسن نصر اصفهانی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  هوش مصنوعی
                  دانشگاه صنعتی شریف
حسن نصر اصفهانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هوش مصنوعی - دانشگاه صنعتی شریف
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران