درباره‌ی استاد

مدرس کنکور درس زبان دبیرستان تا ارشد و دکتری ( زبان عمومی و تخصصی اموزش انگلیسی) و MBA ,,
, مدرس ازمونهای زبان امتحان جامع دکتری(EPT,MSRT , MCHE , TOEFL) هستم با تمرکز بر درک مطلب (بدون خوان متن و با استفاده از تکنیک های ان ).
مولف کل کتب امادگی دکتری " اموزش انگلیسی"موسسات بنام
طراح کل دروس امادگی دکتری موسسات بنام
ارزیاب ازمونهای کارشناسی ارشد
سردبیر, ادیتور و داور بیش از 12 ژورنال گرایشهای زبان انگلیسی خارجی بین المللی و داور 3 ژورنال دانشگاههای داخل
داور مقالات کنفرانس ملی و بین المللی
مدرس دوره های ضمن خدمت دبیران زبان
تطبیق 100% کتب تالیفی با کنکور دکتری و سوالات عینا یکی
وووو

موضوعات تدریس