حبیب الله طلابی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  م کشاورزی-اصلاح نباتات
                  دانشگاه شیراز
حبیب الله طلابی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد م کشاورزی-اصلاح نباتات - دانشگاه شیراز

بنده طلابی هستم،کارشناسی ارشد م کشاورزی-اصلاح نباتات،
علاوه بر زمینه های فوق در زمینه درسهای کارشناسی و ارشد مانند ژنتیک، امار، اصلاح نباتات، طرح و ازمایشات کشاورزی و همچنین با توجه با سابقه کاری در زمینه کشاورزی، در رابطه با احداث، تغذیه و افات باغ و مزارع پسته و انار و زعفران
و اموزش گیاهان زینتی و اپارتمانی میتونم کلاسهای اموزشی لازم و مفیدی رو داشته باشم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران