درباره‌ی استاد

بنده طلابی هستم،کارشناسی ارشد م کشاورزی-اصلاح نباتات،
علاوه بر زمینه های فوق در زمینه درسهای کارشناسی و ارشد مانند ژنتیک، امار، اصلاح نباتات، طرح و ازمایشات کشاورزی و همچنین با توجه با سابقه کاری در زمینه کشاورزی، در رابطه با احداث، تغذیه و افات باغ و مزارع پسته و انار و زعفران
و اموزش گیاهان زینتی و اپارتمانی میتونم کلاسهای اموزشی لازم و مفیدی رو داشته باشم.

موضوعات تدریس