درباره‌ی استاد

من آیدین کردی داریان
فارغ التحصیل مکانیک جامدات
یکی از بزرگترین تفریحات من یادگیری و آموزش است و با کسانی که نیاز به یادگیری داشته باشند ، کلاسی مفرح ، شاد و سرگرم کننده برگزار خواهم کرد.

موضوعات تدریس