آیدین کردی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مکانیک
                  خوارزمی تهران
آیدین کردی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک - خوارزمی تهران

من آیدین کردی داریان
فارغ التحصیل مکانیک جامدات
یکی از بزرگترین تفریحات من یادگیری و آموزش است و با کسانی که نیاز به یادگیری داشته باشند ، کلاسی مفرح ، شاد و سرگرم کننده برگزار خواهم کرد.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران