ویدیو کلاس آنلاین تحقیق در عملیات - تابستان ۱۴۰۰

زمان برگزاری: این کلاس در حال برگزاری می‌باشد و پس از ثبت نام ویدیوهای قبل نیز در داشیورد شما قرار خواهد گرفت. هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان

مدت: ۱۲۰ ساعت
ویدیوها قابل دانلود هستند و صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی به مدت ۲ سال قابل دیدن هستند

توضیحات

کلاس آنلاین تحقیق در عملیات - تابستان ۱۴۰۰

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - فصل اول: مدلسازی، برنامه ریزی خطی و حل هندسی
۲ - فصل دوم: جبرخطی و سیمپلکس
۳ - فصل سوم: آنالیز محدل و مجموعه های چندوجهی
۴ - فصل چهارم: متغیر های مصنوعی، دور افتادگی و ایست
۵ - فصل پنجم: سیمپلکس اصلاح شده و متغیر های کراندار
۶ - فصل ششم: دوگان
۷ - فصل هفتم: تحلیل حساسیت
۸ - فصل هشتم: شبکه، حمل و نقل و تخصیص
۹ - فصل نهم: برنامه ریزی عدد صحیح
۱۰ - فصل دهم: برنامه ریزی غیرخطی
۱۱ - فصل یازدهم: برنامه ریزی پویا
۱۲ - فصل دوازدهم: نظریه بازی

مدرس

احسان خاکبازان
احسان خاکبازان استاد حرفه ای کنکور صنایع