سيد ايمان ذوالنوري،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  برق
                  رازي کرمانشاه
سيد ايمان ذوالنوري
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق - رازي کرمانشاه

13 سال تجربه در صنعت

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران