درباره‌ی استاد

مولف کتاب اقتصاد
مولف کتاب کنکور اقتصاد
طراح سوالات آزمون های جامع و کنکوری در رشته اقتصاد و دروس ریاضی و آمار
مدرس دروس ریاضی آمار و احتمالات به مدت 7 سال
مدرس کلیه دروس اقتصاد و اقتصاد کنکور و دبیرستان به مدت 10 سال
مشاوره مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

موضوعات تدریس