ستاره میرزایی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  علوم اقتصادی
                  دانشگاه تهران
ستاره میرزایی
دانشجو دکتری علوم اقتصادی - دانشگاه تهران

مولف کتاب اقتصاد
مولف کتاب کنکور اقتصاد
طراح سوالات آزمون های جامع و کنکوری در رشته اقتصاد و دروس ریاضی و آمار
مدرس دروس ریاضی آمار و احتمالات به مدت 7 سال
مدرس کلیه دروس اقتصاد و اقتصاد کنکور و دبیرستان به مدت 10 سال
مشاوره مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران