ایرج مرادپور،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی مکانیک
                  علم و صنعت ایران
ایرج مرادپور
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - علم و صنعت ایران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران