جواد افرومند،
                              دانشجو
                دکتری
                مهندسی عمران مهندسی مدیریت ساخت
                دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
جواد افرومند
دانشجو دکتری مهندسی عمران مهندسی مدیریت ساخت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران