جواد فرزام،
                              استاد و مشاور کنکور کامپیوتر و آی تی
جواد فرزام
استاد و مشاور کنکور کامپیوتر و آی تی
کلاس‌های برگزار شده: ۱۱ تعداد دانشجویان: ۷۷۷