سکینه کرمی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  تاریخ،علوم اعصاب شناختی,روانشناسی,توانبخشی شناختی
                  دانشگاه شهید بهشتی
سکینه کرمی
دانشجو کارشناسی ارشد تاریخ،علوم اعصاب شناختی,روانشناسی,توانبخشی شناختی - دانشگاه شهید بهشتی

بنده سکینه کرمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته تاریخ باگرایش ایران بعدازاسلام از دانشگاه علوم وتحقیقات هست،هم اکنون نیز دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه شهید بهشتی میباشم.مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم وسابقه تدریس دردانشگاه در گروه الاهیات وفلسفه دارم..همچنین سابقه تدریس ادبیات ودین وزندگی کنکور دارم وهم اکنون مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی انجام میدهم...

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران