وبینار حل سوالات نظریه زبان آزمون کافه تدریس

زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱‌ ساعت ۲۱:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

دو آزمون ۵۰ درصد دوم و جامع اول کافه تدریس مجموعا ۱۰ تست