کسری عسکری،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  الکتروشیمی فیزیک (طراحی منابع توان الکتروشیمیایی)
                  دانشگاه صنعتی اصفهان
کسری عسکری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد الکتروشیمی فیزیک (طراحی منابع توان الکتروشیمیایی) - دانشگاه صنعتی اصفهان

حوزه کاری من به طور خلاصه به شرح ذیل است:
1- طراحی و شبیه سازی منابع تأمین توان الکتروشیمیایی
2- مدلسازی کاربردی پدیده های فیزیکی با استفاده از نرم افزار های دینامیک مولکولی
3- آموزش ماژول های الکتروشیمی، انقال حرارت، شار سیال، دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال گونه های شیمیایی در نرم افزار COMSOL

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران