احمد آقایی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  زبان و ادبیات ایتالیایی
                  دانشگاه تهران
احمد آقایی
دانشجو کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی - دانشگاه تهران

دانشجوی دانشگاه تهران
مدرس در دانشگاه تهران
سابقه تدریس از ۱۲ سالگی
اعزام بیش از ۵۰ زبان آموز انگلیسی به کشور های مورد نظرشان
و اعزام ۱۱ زبان آموز ایتالیایی به کشور ایتالیا
تدریس زبان فارسی به ۶ دانشجو و توریست خارجی در مدت دو ماه

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران