محمدعلی خادم الفقرا،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  حقوق جزا و جرم شناسی
                  علوم تحقیقات
محمدعلی خادم الفقرا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - علوم تحقیقات

بنده محمدعلی خادم الفقرا، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات و مدیر عامل شرکت سانیارتیم، مدیر داخلی موسسه مرجع قانون و عضو هیات مدیره موسسه حقوق دادآفرید لایق هستم.
در حال حاضر مشاوره و آموزش کسب و کار آنلاین را پیش گرفتم اما علاقه من به حقوق مثل علاقه فرزند به مادر است.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران