جلسه صفر تحقیق در عملیات

زمان برگزاری: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۲:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

جلسه صفر تحقیق در عملیات