ویدیوی حل تست تحقیق در عملیات

زمان برگزاری: این کلاس به اتمام رسیده است. هزینه کلاس: ۴۴۸ هزار تومان

مدت: ۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. فیلم این کلاس صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.
لینک بازپخش ویدیوها، تا کنکور ۹۹ به تعداد دفعات نامحدود، فعال و قابل استفاده می‌باشد.

توضیحات

ویدیوی حل تست تحقیق در عملیات