پکیج ویدیوی آمار و احتمال ۱ و ۲ - ویژه کنکور صنایع

زمان برگزاری: ویدیوها طبق برنامه موسسه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان    ۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان    تخفیف جشنواره به وقت پاییز

مدت: ۱۰۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. فیلم این کلاس صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.

توضیحات

ویدیوی درس آمار و احتمالات ۱ و ۲ - ویژه کنکور صنایع