کارگاه آنلاین جمع بندی ۱۰ ساعته زبان ارشد

زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰ هزینه کلاس: ۱۱۰ هزار تومان

مدت: ۱۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین جمع بندی ۱۰ ساعته زبان ارشد