ویدیو درس مدار الکتریکی - ویژه کنکور برق ۹۹

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۵۰۰ هزار تومان

مدت: ۱۰۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.
لینک بازپخش ویدیوها، تا کنکور ۹۹ به تعداد دفعات نامحدود، فعال و قابل استفاده می‌باشد.
آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team  

توضیحات

ویدیو درس مدار الکتریکی - ویژه کنکور برق ۹۹