رتبه کنکور ارشدت رو حدس بزن و تاپنج میلیون تومان جایزه ببر لامپ

برای شرکت در مسابقه کافیست حدس خود را ثبت کنید

راهنما:

۱. دقت کنید اطلاعاتی که وارد می کنید، منطبق با اطلاعات کارنامه شما در سایت سازمان سنجش باشد تا در صورت برنده شدن مشکلی برای تایید نداشته باشید.

۲. کد داوطلبی یا شماره پرونده شما برای تایید رتبه شما در سایت سازمان سنجش خواهد بود و اطلاعات شما در کافه تدریس محفوظ خواهد ماند.

۳. رتبه شما در گرایش (هر گرایشی)، بدون احتساب هر نوع سهمیه ای مورد نظر خواهد بود. بنابراین این رتبه خود را ثبت کنید.

قوانین:

۱. ۵ میلیون تومان بین تمامی دانشجویانی که حدسشان درست بوده باشد تقسیم خواهد شد.

۲. در صورتی که اختلاف حدستان با رتبه شما در کنکور، کمتر از ۱۰ تا بود، ۱۰۰ هزار تومان اعتبار و اگر کمتر از ۵۰ تا بود ۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهید کرد.

۳. حدستان با کارنامه شما در سایت سازمان سنجش تطابق داده خواهد شد.

۴. هر کدام از دوستانتان، با لینک دعوت شما رتبه خود را درست پیش بینی کند، شما نیز برنده ۵۰ هزار تومان هدیه خواهید شد.

۵. دانشجویانی که رتبه خود را به طور دقیق یا با اختلاف ۵۰ عدد، درست حدس زدند، یک هفته بعد از اعلام رتبه‌های کنکور ارشد زمان دارند تا به ما اطلاع دهند.

آخرین حدس‌ها

 • ردیف
 • نام و نام خانوادگی
 • رشته
 • رتبه
 • ۱
 • ج.م
 • مهندسی مکانیک
 • ۱۱۰۰
 • ۲
 • م.ج
 • صنایع
 • ۸۰۱
 • ۳
 • ک.ا
 • نرم افزار
 • ۷۲
 • ۴
 • ع.م
 • computer_hardware
 • ۲۰۰
 • ۵
 • م.د
 • پزشکی
 • ۱۲
 • ۶
 • ا.س
 • شیمی
 • ۱۲
 • ۷
 • ح.ا
 • کامپیوتر
 • ۵۱۰۰
 • ۸
 • M.K
 • نرم افزار
 • ۱۰۰۰
 • ۹
 • 6.4
 • 2654
 • ۹۹۹
 • ۱۰
 • س.خ
 • معمارى
 • ۱۷۱
 • ۱۱
 • ش.س
 • مهندسی صنایع
 • ۶۵۰
 • ۱۲
 • ز.ر
 • مهتدسی صنایع
 • ۱۰۴
 • ۱۳
 • م.ب
 • مهندسی صنایع
 • ۸۷۵
 • ۱۴
 • م.م
 • مهندسی صنایع
 • ۴
 • ۱۵
 • ح.س
 • مهندسی صنایع
 • ۵۰
 • ۱۶
 • غ.ش
 • کامپیوتر
 • ۵۵
 • ۱۷
 • ف.م
 • مهندسی صنایع
 • ۵۸
 • ۱۸
 • ف.ب
 • کامپیوتر
 • ۴۵۵
 • ۱۹
 • ز.ا
 • مهندسی صنایع
 • ۲۳۸
 • ۲۰
 • ا.س
 • شیمی
 • ۱۲