محمد کیشانی فراهانی،
                                                                                                دانشجو
                                    دکتری
                                    زبان و ادبیات فارسی
                                    تهران
محمد کیشانی فراهانی
دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی - تهران

رتبه دوم المپیاد دانشجویی سال 94
دارنده مدال نقره المپیاد دانشجویی
رتبه 8 المپیاد دانشجویی سال 93
رتبه 5کنکور کارشناسی ارشد
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران