درباره‌ی استاد

رتبه دوم المپیاد دانشجویی سال 94
دارنده مدال نقره المپیاد دانشجویی
رتبه 8 المپیاد دانشجویی سال 93
رتبه 5کنکور کارشناسی ارشد
رتبه 5 کنکور دکتری
دانشجوی دانشگاه تهران

موضوعات تدریس