درباره‌ی استاد

دانشجوی ممتاز کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه باهنر
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه باهنر
دانشجوی ممتاز دکتری مهندسی عمران دانشگاه یزد
مدرس دانشگاه
6 سال سابقه تدریس دروس ریاضی دبیرستان و ریاضی کنکور
2 سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی مهندسی عمران
خدمات:
تدریس دروس ریاضی متوسطه اول و دوم
تدریس ریاضیات کنکور رشته های ریاضی - تجربی- انسانی
تدریس دروس استاتیک- مقاومت مصالح - مکانیک خاک - مهندسی پی-

موضوعات تدریس