علیرضا مردانی نژاد،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی برق
                  دانشگاه تهران
علیرضا مردانی نژاد
دانشجو کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه تهران

مدرس مباحث المپیاد فیزیک با سابقه ی تدریس در مدارس سمپاد
دارنده ی مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک
عضو گروه تحقیقاتی نانو فوتونیک دانشگاه تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران