سه ماه طلایی تا کنکور
مشاهده تخفیـف‌ها و وبینار‌ها تخفیف‌ها و وبینار‌های سه ماه طلایی تا کنکور ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف، همراه با وبینار‌های رایگان

مهندسی مکانیک

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۱۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۱,۱۷۰,۰۰۰ ۷۶۰,۵۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۳۹۸)
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۳۹۸)
۸۵۰,۰۰۰ ۵۵۲,۵۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۷ آذر ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام